Πτυσσόμενες Πόρτες F6W

Πρέπει να αναφερθεί πως το F6 έχει μία εναλλακτική έκδοση, δηλαδή το F6w. Διατηρεί ουσιαστικά τον ίδιο σχεδιασμό φύλλου, αλλά η κατασκευή διπλώνει χρησιμοποιώντας μεντεσέδες – δεν κάνει χρήση δηλαδή του πάρκινγκ και αναδιπλώνεται με τον ίδιο τρόπο όπως το σύστημα F1.

To F6w είναι σύστημα που μπορεί να εγκατασταθεί σε μικρότερα ανοίγματα και να χρησιμοποιηθεί σαν παράθυρο, και σε μικρότερους συνολικά χώρους, όπου η εγκατάστταση οδηγού είναι δύσκολη.

Γυάλινες Πτυσσόμενες Πόρτες F6W glavas aluminium pvc systems

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Δείτε τη δουλειά μας και επιλέξτε μας